Turvallisuuskysymykset taloyhtiöissä – vara on viisautta! (Lokakuu 2022)

Maailman tilanne on mielenkiintoisella tolalla. Ulkoiseen turvallisuuteen emme taloyhtiöissä voi suuremmin vaikuttaa, mutta sisäisestä turvallisuudesta on syytä huolehtia.

Energian hintojen nousu, on saanut monet mietteliäiksi. Mietitään vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja, mietitään tapoja säästää energian kulutusta. Tämä onkin tärkeää. On samalla syytä muistaa turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat niin ihmisten kuin rakennustenkin kannalta.

Kiinteistön omistajalla eli taloyhtiöillä on vastuunsa. Yhtiö on luonnollisesti vastuussa kiinteistöstä ja sen rakennuksista, mutta yhtiö on vastuussa myös kiinteistön alueella liikkuvien tai siellä oleskelevien ihmisten turvallisuudesta. Yhtiön vastuuta on kuvattu ”korostuneeksi huolellisuusvelvollisuudeksi”, mikä tarkoittaa sitä, että yhtiön johdon täytyy aina kyetä osoittamaan menetelleensä huolellisesti.

Kuka sitten kuuluu yhtiön johtoon? Siihen kuuluu hallitus ja tämän alaisuudessa toimiva isännöitsijä. Hallituksen tehtävät on kuvattu asunto-osakeyhtiölaissa ja se vastaa yhtiön hallinnosta ja sen asianmukaisesta järjestämisestä, se vastaa yhtiön kiinteistöstä ja rakennuksista ja lisäksi yhtiön muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Isännöitsijä puolestaan huolehtii päivittäisistä asioista hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijän tulee myös tarvittaessa neuvoa hallitusta, että se tekisi oikein. Ammatti-isännöitsijä on tällaisissakin tilanteissa tarpeellinen yhtiölle!

Asunto-osakeyhtiölain lisäksi turvallisuusasioista säädetään mm. pelastuslaissa. Se velvoittaa kiinteistön omistajaa eli yhtiötä erinäisissä asioissa. Mm. siitä, että kulkuväylien tulee olla kulkukelpoisia ja esteettömiä. Talvikunnossapitoa ajatellen on hyvä muistaa, että ajoneuvot tulee pysäköidä niille varatuille paikoille ja ettei lumen auraamista hankaloiteta. Ilmanvaihtojärjestelmien tulee olla huollettu ja kunnostettu ja myös nuohouksen asianmukaisesti hoidettu. Kiinteistöllä tulee olla voimassa oleva pelastussuunnitelma.

On myös hyvä muistaa, että sähkölaitteiden ja mahdollisten lisälämmitinten tulee olla kunnossa ja CE merkittyjä ja kaikissa asennus- ja huoltotöissä on aina syytä käyttää ammattilaista.

Lisäksi on hyvä muistaa, että yhden asukkaan toimilla saattaa olla vaikutuksia koko taloyhtiöön. On erittäin tärkeää, että jokainen asukas pitää huolta turvallisuudesta. On hyvä tarkistaa palovaroittimet, varmistua, että alkusammutuskalusto on kunnossa ja että oma ajoneuvo on oikeassa paikassa, jne. Jos asiat mietityttävät, on parasta kysyä.

Vara on viisautta eikä vahingon enne, sanotaan sananlaskussa. On hyvä varautua etukäteen.

EF Isännöinnin kautta yhtiöt saavat halutessaan pelastussuunnitelman. Voimme toteuttaa pelastussuunnitelmaan liittyvän turvallisuuskävelyn, jossa tutustutaan vaaranpaikkoihin ja halutessanne voimme myös järjestää osakkaille ja asukkaille koulutusta turvallisuusasioissa. Ole siis yhteydessä!